a
 

Uzmanību!! Jaunā lapas versija piejama Šeit !!!!

Menu
 Meteoroloģija
 Kvalifikācija
 Literatūra
 Enkuri
 Noderīgas saites
 Takelāžu Tipi
 Buras Teorija
 Simulātori
 Jahtu Kapteiņiem
 Laivošana (BOATING)
 Likumi un Noteikumi
 Jūras elektronika
 Baltujas Jūras Kartes
 Dzinēji, Motori, Ģenerātori
 Apsardzes un Sekošanas sistēmas

.
Reklāma:


 

 Pieredzei » Likumi un Noteikumi

Meklēšana meklēt arhīvā

Likumi un Noteikumi

Publikācijas žurnālā "Jūrnieks" - Jūnijs 2007
http://www.jurasadministracija.lv/lat/latvijas_juras_administracija/zurnals_jurnieks/Par jahtu reģistrāciju un pārbaudēm
- žurnāls "Jūrnieks" Nr6. Jūnijs 2007. 13. lpp.
- Kuģošanas drošības departamenta inspektors kuģu būves un remontu jautājumos Gints Ķezbers
Iesaka jahtas pirkt ES valstīs JA iesaka iegādāties jahtas, kas būvētas saskaņā ar direktīvu 94/25/EK un to apliecina ražotāja izsniegts atbilstības dokuments (deklarācija). Savukārt, ja tiek pirkta jau lietota jahta, tad būtu ļoti svarīgi, lai tā pirms tam būtu bijusi reģistrēta kādā no ES dalībvalstīm.
“Ja jahta bijusi reģistrēta ES valstī, tad mēs pieņemam, ka šajā valstī tā arī pārbaudīta – citādi tas nevarētu būt. Bet, ja jahta, piemēram, atvesta no ASV, tad tai pie mums būs nepieciešams veikt būvniecības pārbaudi, un tas jau visu procesu stipri sadārdzinās. Būvniecības novērtējumu veic paziņoto organizāciju eksperti, un Latvijā ir tikai šādu organizāciju filiāles, ekspertus nāktos vest no kādas citas valsts, un izmaksas būs jārēķina tūkstošos. Īpaša kārtība attiecas uz Zviedrijā pirktām jahtām – bet tad jābūt dokumentam, kas apliecina, ka jahta tiešām iegādāta Zviedrijā.”
Informācija par jahtu būves uzraudzību un jahtu pārbaudēm var saņemt, zvanot pa tālruni 7062169 vai 7062170.


Jahtu vadītāju sertifikācija nav obligāta - "Jūrnieks" Nr6. Jūnijs 2007. 15. lpp.
- Jūrnieku Reģistra Sertificēšanas daļas vadītājs Andris Benefelds
Līdz 2004. gadam jahtu vadītāju obligātu sertifikāciju paredzēja 1998. gadā izdotie Satiksmes ministrijas “Latvijas Republikas jahtu vadītāju kvalifikācijas piešķiršanas noteikumi”. 2004. gada 1. februārī, stājoties spēkā Administratīvo procesu likumam, šie noteikumi zaudēja spēku.
”Šodien vēl joprojām visā pasaulē nav vienotu uzskatu par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu, un prasības atpūtas kuģu vadītājiem ir dažādas vai arī to nav vispār. Arī Latvijā šajā jomā viedokļi ir atšķirīgi, un līdz šim brīdim nav izstrādātu noteikumu par atpūtas kuģu vadītāju sertificēšanu, kas noteiktu šo sertificēšanu par obligātu. Pat ja sertificēšana būtu obligāta, mēs nevarētu pieprasīt vadītāju apliecības ārvalstu jahtu vadītājiem, kuri viesojas mūsu ostās, un kuru valsts nepieprasa obligātu sertifikāciju.”


Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas noteikumi - Ministru kabineta noteikumi Nr.766, 2003.gada 23.decembrī
Ar 2004. gada 1.februāri stājas spēkā LR MK 2003.g. 23.dec. noteikumi Nr.766 "Mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijas notekumi", kuri nosaka jaunu reģistrācijas kārtību mazizmēra kuģošanas līdzekļiem Latvijā (t.sk. nosakot kritērijus mazizmēra kuģošanas līdzekļu reģistrācijai Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Latvijas Jūras administrācijas Kuģu reģistrā).
Kādus mazizmēra kuģošanas līdzekļus reģistrē CSDD?


Noteikumi par atpūtas kuģu būvniecību, 
Abilstības novērtēšanu un piedāvāšanu tirgū
- MK 30.08.2005. noteikumi Nr.647 (Latvijas Vēstnesis, 152 (3310), 23.09.2005.)
... atpūtas kuģis - jebkura tipa sportam vai atpūtai paredzēts kuģošanas līdzeklis, kura korpusa garums ir no 2,5 līdz 24 metriem ... Šo noteikumu prasības attiecas uz kuģošanas līdzekli, kas piedāvāts Eiropas Savienības tirgū kā atpūtas kuģis, arī tad, ja to izmanto fraktēšanai vai apmācībām ...
   Atkarībā no konstrukcijas atpūtas kuģus iedala četrās kategorijās:
A kategorija "Okeāns" - konstruēti tāliem braucieniem apstākļos, kur vēja stiprums var pārsniegt 8 balles (pēc Boforta skalas 17-21 m/s) un viļņu augstums - 4 metrus, izņemot ārkārtējus apstākļus;
B kategorija "Atklātā jūra" - konstruēti braucieniem atklātā jūrā apstākļos, kur vēja stiprums ir līdz 8 ballēm (ieskaitot) un viļņu augstums - līdz 4metriem (ieskaitot);
C kategorija "Piekraste" - konstruēti braucieniem piekrastes ūdeņos, lielos līčos, upju iztekās, ezeros un upēs apstākļos, kur vēja stiprums ir līdz 6ballēm (ieskaitot, 11-14 m/s) un viļņu augstums - līdz 2 metriem (ieskaitot);
D kategorija "Aizsargātie ūdeņi" - konstruēti braucieniem aizsargātos piekrastes ūdeņos, nelielos līčos, nelielos ezeros, upēs un kanālos apstākļos, kur vēja stiprums var sasniegt 4 balles (ieskaitot, 5.5-8 m/s) un viļņu augstums − 0,3 metrus (ieskaitot), bet atsevišķi viļņi − 0,5 metrus (ieskaitot), piemēram, no garāmejoša kuģa.


Noteikumi par kuģošanas līdzekļu satiksmi iekšējos ūdeņos - MK 01.03.2005. noteikumi Nr.158
I. Vispārīgie jautājumi, II. Atpūtas kuģu izmantošana, III. Drošs ātrums, IV. Sadursmju novēršana, V. Kuģošana zem tiltiem un to tuvumā, VI. Atpūtas kuģu ugunis, zīmes un signāli, VII. Rīcība ūdens satiksmes negadījumā, VIII. Vadītāja kvalifikācija, IX. Navigācijas zīmes, ugunis un to uzstādīšana

Jūras kodekss - 29.05.2003. likums (konsolidēts)
Grozījumi Jūras kodeksā - 22.03.2007. likums
Grozījumi Jūras kodeksā - 22.12.2005. likums

Free Sailing Banner Exchange - 3:2 ratio!

бухгалтерский аутсорсинг , расчет налогов, бухгалтерская фирма,
бухгалтерский учет, бухгалтерское обслуживание, Стоимость бухгалтерского обслуживания, бухгалтерия, Налоговое Спокойствие


 
Higiēnas preces

Zobupastas, ziepes no Vācijas. Šampūni no Norvēģijas. Kvalitatīvas un pieejamas preces skaistumam un labsajūtai.

Par ko Jūs vēlētos šeit lasīt ?
Vairāk par burāšanas vēsturi.
Vairāk par Jahtu būvi.
Vairāk par Jahtu remontu.
Vairāk par ceļojumiem un piedzīvojumiem.
Par jaunumiem un aktualitātēm pasaulē.
Kur, ko un kā var iegādāties.
Par iespējām atpūsties uz jahtas.
Par ekstrēmām un neparastām lietām.
Par sacensībām un rezultātiem.
Par kaut ko citu
 
(varat balsot reizi dienā)
aptaujas rezultāti »
Follow baltsails on Twitter
;
 


Lapu skatās 22 , pavisam kopā bijuši: 41991, ielāde 0.012048959732056 sec.