a
 

Uzmanību!! Jaunā lapas versija piejama Šeit !!!!

Menu
 Meteoroloģija
 Kvalifikācija
 Literatūra
 Enkuri
 Noderīgas saites
 Takelāžu Tipi
 Buras Teorija
 Simulātori
 Jahtu Kapteiņiem
   Navigācija
 Laivošana (BOATING)
 Likumi un Noteikumi
 Jūras elektronika
 Baltujas Jūras Kartes
 Dzinēji, Motori, Ģenerātori
 Apsardzes un Sekošanas sistēmas

.
Reklāma:


 

 Pieredzei » Jahtu Kapteiņiem

Meklēšana meklēt arhīvā

2006. gada mācību programmas

Lapa ir izstrādes stadijā ! 

JAHTU KAPTEIŅA MĀCĪBU PROGRAMMA

JAHTU VADĪTĀJU PIEKRASTES ŪDEŅOS MĀCĪBU PROGRAMMA

NAVIGĀCIJA (lekcijas 6 stundas, praktiskie darbi 16 stundas) NAVIGĀCIJA (lekcijas 10 stundas, praktiskie darbi 16 stundas)
TEHNISKIE NAVIGĀCIJAS LĪDZEKĻI  
LOCIJA (lekcijas 4 stundas)

LOCIJA (lekcijas 6 stundas)

METEOROLOĢIJA (lekcijas 8 stundas) METEOROLOĢIJA (lekcijas 8 stundas)
KUĢOŠANAS DROŠĪBA (lekcijas 10 stundas) KUĢOŠANAS DROŠĪBA (lekcijas 10 stundas)
VISPASAULES JŪRAS TRAUKSMES UN DROŠIBAS SISTĒMA ( GMDSS)     (lekcijas 4 stundas) VISPASAULES JŪRAS TRAUKSMES UN DROŠIBAS SISTĒMA ( GMDSS)     (lekcijas 4 stundas)
JAHTAS VADĪŠANA EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS (seminārs 6 stundas)
JAHTU APMĒRĪŠANAS NOTEIKUMI (lekcijas 4 stundas) JAHTU APMĒRĪŠANAS NOTEIKUMI (lekcijas 6 stundas) 
STARPTAUTISKĀS JŪRAS TIESĪBAS (lekcijas 6 stundas)
  JAHTU MATERIĀLĀ DAĻA, BŪVE UN REMONTS (lekcijas 8 stundas)
  TAKELĀŽAS DARBI (lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)
  BURĀŠANAS AERODINĀMISKIE PAMATI (lekcijas 6 stundas)


JAHTU VADĪTĀJU PIEKRASTES ŪDEŅOS MĀCĪBU PROGRAMMA

   1. NAVIGĀCIJA (lekcijas 10 stundas, praktiskie darbi 16 stundas)

1. Zemes ģeometrija.                  
2. Ortodromija, loksodromija.
3. Koordināšu sistēma.
          * Universal Transverse Mercator coordinate system
4. Garuma un platuma starpības.
5. Merkatora kartes tīkliņš.
6. Meridianālās daļas un to starpība.
7. Jūras navigācijas karšu klasifikācija.
8. Garuma mēra vienības.
9. Jahtas ātrums un tā noteikšana.
10. Lagas koeficients.
11. Redzamais horizonts un tā attālums.
12. Priekšmetu atklāšanās attālums.
13. Horizonta iedalījums.
14. Kompass. Zemes magnētisms.
15. Variācija. Magnētiskais meridiāns.
16. Deviācija un tās noteikšana.
17. Kursu labošana un pārvešana.
18. Peilējumu un pretpeilējumu pārvešana un labošana.
19. Kursa leņķis.
20. Drifte. Driftes leņķa noteikšana.
21. Kursa pārvešana un labošana, ievērojot drifti.
22. Lagrēķins, rakstiskais un grafiskais.
23. Grafiskajam lagrēķinam nepieciešamie instrumenti.
24. Jahtas atrašanās vietas noteikšana pēc:
- diviem horizontāliem leņķiem;
- vairāku priekšmetu peilējumiem;
- viena peilējuma un horizontāla leņķa;
- viena priekšmeta dubultpeilējuma;
- divu priekšmetu peilējuma ar starpgājienu;
- peilējuma un atklāšanās attāluma;
- dažādiem parametriem.
25. Attāluma noteikšana pēc vertikālā leņķa.
26. Radionavigācijas aparatūra (GPS, radari). To darbības princips un pielietošana.
27. Elektroniskās kartes.

   2. LOCIJA (lekcijas 6 stundas)

1. Navigācijas zīmes, to veidi un izvietojums.
2. Uguņu raksturi.
3. Apzīmējumi uz jūras kartēm.
4. Navigācijas katalogu, karšu un grāmatu lietošana.

   3. METEOROLOĢIJA (lekcijas 8 stundas)

1. Vispārējās ziņas par meteoroloģijas zinātni un meteo dienestu darbību (meteo ziņojumi, sinoptiskās kartes, prognozes).
2. Atmosfēra un tās uzbūve, sastāvs. Globālie strāvojumi, valdošie vēji.
3. Pasāti un musoni.
4. Meteo elementi to mērīšana, novērošana uz zemes un jūrā.
5. Atmosfēras spiediens, tā izmaiņas, barometri un barogrāfi.
6. Barogrammu raksturīgās konfigurācijas. Kādiem laika apstākļiem un prognozēm tās atbilst.
7. Gaisa temperatūra un tās veidošanās mehānisms. No kā atkarīgs dažāds zemes virsmas sasilums.
8. Gaisa blīvums, spiediens un temperatūras maiņas iespaids uz to.
9. Gaisa mitrums (absolūtais, relatīvais, rasas punkts).
10. Miglu rašanās mehānisms, rasa, atkala, miglu veidi.
11. Mākoņu veidošanās mehānisms. Inversija. Kādēļ burātājam jāatšķir dažādi mākoņu veidi? Laika prognozēšana pēc dažādiem mākoņu veidiem.
12. Mākoņu klasifikācija un uzbūve.
13. Nokrišņu veidošanās mehānisms un nokrišņu veidi. No kā tas atkarīgs?
14. Negaisa mākoņi un bīstamas parādības sakarā ar tiem.
15. Gaisa masas un to klasifikācija. Kas nosaka laika apstākļus dotajā vietā?
16. Atmosfēras frontes. Siltā, aukstā, oklūzijas. 
17.Bāriskās sistēmas. Cikloni, anticikloni, zema spiediena ieplakas. Augsta spiediena grēdas.
18. Raksturīgās laika pazīmes aukstā frontē.
19. Raksturīgās laika pazīmes siltā frontē.
20. Raksturīgās laika pazīmes ciklonā, anticiklonā.
21. Ciklonu kustības ceļi mūsu platuma grādos.
22. Vēju izcelšanās.
23. Vēja virziena un stipruma noteikšana uz zemes un jūrā (īstenais vējš, vimpeļa vējš).
24. Boforta skala.
25. Vēju klasifikācija (globālie, bāriskie, termiskie).
26. Dienas un nakts brīzes.
27. Nepastāvīgie vēji un to brāzmas (vertikālās attīstības gubu mākoņi).
28. Vētru un stipru vēju signāli ostās.
29. Laika pasliktināšanās pazīmes.
30. Laika uzlabošanās pazīmes.
31. Tuvojošās vētras pazīmes.
32. Bīstamas laika parādības uz jūras.
33. Sinoptisko karšu sastādīšanas principi un karšu lasīšana.
34. Laika prognozēšana pēc sinoptiskām kartēm.
35. Laika prognozēšana pēc vietējām pazīmēm krastā un uz jūras.

   4. KUĢOŠANAS DROŠĪBA (lekcijas 10 stundas)

1. Starptautiskie noteikumi kuģu sadursmju noveršanai uz jūras (COLREG -72).
2. A. Vispārējie noteikumi.
3. B. Kuģošanas un manevrēšanas noteikumi:
- kuģošana jebkuras redzamības apstākļos;
- savstarpēji redzamu kuģu manevrēšana;
- kuģošana ierobežotas redzamības apstākļos.
4. C. Uguņi un zīmes:
- peldošo līdzekļu atšķiršana pēc ugunīm un kuģa kursa noteikšana.
5. D. Skaņas un gaismas signāli:
- signalizācijas ierīces, manevrēšanas un briesmu signāli;
- UĪV rādiosakari jūrā, rādiosakaru raksturojumi.
6. Kuģu dokumentācija:
- reģistrācijas apliecība, tehniskās apskates dokumenti;
- mērgrāmata;
- komands saraksts, muitas deklarācija.
7. Vietējie un kabotāžas braucieni.

   5. VISPASAULES JŪRAS TRAUKSMES UN DROŠIBAS SISTĒMA ( GMDSS) (lekcijas 4 stundas)

1. GMDSS siatēmas izplatīšanas principi.
2. Sistēmas tehniskie līdzekļi.
3. Latvijas Meklēšanas un glābšanas dienests. Tā izvietojums un izsaukšanas iespējas.
4. Jahtu nodrošinājums ar GMDSS tehniskajiem līdzekļiem.

   6. JAHTU MATERIĀLĀ DAĻA, BŪVE UN REMONTS (lekcijas 8 stundas)

1. Reliņš, kurvji.
2. Skapji un kojas.
3. Bilžu sūkņi, tualete.
4. Dzeramā ūdens krājumi uz jahtas.
5. Kambīzes iekārtojums, degviela, produktu uzglabāšana.
6. Jahtas ventilācija.
7. Jahtas elektroapgāde, ģenerators, akumulatori,saules batarejas.
8. Apgaismošanas sistēma. Navigācijas instrumentu un radioiekārtu barošana.
9. Stūrmaņa darba vietas iekārtojums.
10. Pretuguns līdzekļi, ugundzēšamie aparāti.
11. Jahtas dzinējs.
12. Speciālie noteikumi par jahtu būvi un apgādes normām:
-jahtas obligātais inventārs atkarībā no kuģošanas kategorijas;
- glābšanas līdzekļi, to pārbaudes termiņi un noteikumi.
13. Remonta darbi:
 -korpusa apskate rudenī. Defektu saraksts;
 -takelāžas pārbaude rudenī;
 -vecās krāsas noņemšana, špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana, lakošana;
 -buru pārbaude un remonts.
14. Jahtas uzglabāšana ziemā.

   7. TAKELĀŽAS DARBI (lekcijas 4 stundas, praktiskie darbi 4 stundas)

1. Mezgli un to pielietošana : plakanais, astoņnieka, baļķa, šotes, dubultais šotes, vienkāršais štēks, divapļu štēks, aizturštēks, pāļa, enkura.
2. Takelāžas darbi: kaušas iešpleisēšana metāla trosē, benzelēšana, aplīķošana, augas iešūšana burā.
3. Buru kopšana un remonts: buru audumi, buru glabāšana, buras remonta pamatoperācijas, buru adatas un diegi.

   8. BURĀŠANAS AERODINĀMISKIE PAMATI (lekcijas 6 stundas)

  1. Bernulli vienādojums.   
  2. Gaisa spiediena sadalījums uz buras. Cirkulācijas teorija.
  3. Rezultējošā aerodināmiskā spēka iedarbība uz buru, tā sadalīšana komponentēs.
  4. Jēdziens par buras polāru. Polāras analīze.
5. Faktori, kas ietekme buras aerodināmisko spēku :
a) buras "pagarinājums", tā induktīvā pretestība,
b) buras “vēderainība”, tās regulēšana,
c) takelāžas ietekme,
d) buras savērpe,
e) jahtas noliece,
f) buras materiāls.
6. Vēja virziens pret buru. Jahtas buras stāvokļa atkarība no jahtas kursa.
7. Vimpeļvējš jeb šķietamais vējš.
8. Vimpeļvēja atkarība no dažādiem faktoriem :
a) īstā vēja leņķa un ātruma,
b) jahtas ātruma,
c) vēja ātruma augstuma gradienta,
d) sāniskās un gareniskās šūpošanās.
9. Fokburas un grotburas savstarpējās iedarbības teorētiskie pamati.
10. Secinājumi par fokburas lietošanas īpatnībām.
11. Rezultējošā aerodināmiskā spēka iedarbība uz buru.
      Spēki, kas iedarbojas uz jahtu :
a) kursā “cieši pie vēja”;
b) kursā “ar pusvēju”;
c) kursā “ar bakštagvēju”;
d) kursā"ar vēju".
12. Jahtas centrēšana :
a) buras laukuma smaguma centrs (BC),
b) laterālā laukuma smaguma centrs (LC),
c) kursa noturība,
d) LC un BC "klejošana",
e) jahtas trimēšana.
13. Jahtas sāniskā stabilitāte.
14. Jahtas gareniskā stabilitāte.
15. Ūdens pretestības veidi.
16. Berzes mehānisms šķidrumā vai gāzē.
17. Turbulentā un laminārā plūsma.
18. Korpusa berzes pretestība. Reinoldsa skaitlis.
19. Korpusa formas pretestība.
20. Korpusa viļņu pretestība. Frudo skaitlis.
21. Korpusa veidoto viļņu mehānisms. Ūdenslīnijas ietekme uz viļņu veidošanos.
22. Korpusa kantēšanas vai nolieces pretestība.
23. Driftes pretestība. Ķīļa un stūres pagarinājums, induktīvā pretestība.
24. Jahtas glisēšana.

   9. JAHTU APMĒRĪŠANAS NOTEIKUMI (lekcijas 6 stundas)

1. Jahtas īpašnieka atbildība apērīšanas laikā, pēc apmērības un sacensību laikā.
2. Ierobežojumi attiecībā uz takelāžas izveidošanu un regulēšanu.
3. Priekšburas definīcija, ierobežojumi attiecībā uz priekšburām.
4. Spinākera definīcija, ierobežojumi attiecībā uz spinākeriem.
5. Grots, rezerves grots, trisele. Ierobežojumi attiecībā uz grotiem.
6. Vētras foks. Foks stipram laikam.
7. Ierobežojumi attiecībā uz priekšburas nešanu un tā šotes lietošanu.
8. Ierobežojumi attiecībā uz spinākera nešanu un tā šotes un brasas lietošanu.
9. Buru skaita ierobežojumi.
10. Komandas locekļu skaita ierobežojumi.
11. Mērgrāmatas noformēšana, tās derīguma termiņš.
12. Distancē pavadītā laika korekcija.

   10. JAHTAS VADĪŠANA EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS (seminārs 6 stundas)

1. "Cilvēks aiz borta". Pieiešanas un pacelšanas manevri.
2. Uzbraukšana sēklī un noņemšanās no tā.
3. Enkurošanās.
4. Takelāžas bojājumi un lūzumi.
5. Korpusa bojājumi.
6. Stūres iekārtas bojājumi un lūzumi.
7. Vilkšana.
8. Burāšana miglā.
9. Burāšana stiprā vējā un vētrā.
10. Gala uztīšana uz dzenskrūves.
11. Ugunsgrēks uz jahtas.
12. Buru avārijas remonts.

   11. BURĀŠANAS SACENSĪBU NOTEIKUMI (lekcijas 4 stundas)

1. Labi jāzin:
Pamatprincips, Pamatnoteikumi.
2., 3., 4., 5., 6., 7. daļas noteikumi;
A, F, G, J, N pielikumi;
Reklāmas, Pielaišanas un Antidopinga kodeksi;
Definīcijas;
Brauciena signāli.
2. Jāorientējas visos pārējos Noteikumos.

   12. PIRMĀ MEDICĪNISKĀ PALĪDZĪBA (lekcijas 2 stundas)

1. Kam jābūt jahtas aptieciņā.
2. Kādas zāles un kādās dozās jādod:
2.1. saaukstēšanās,
2.2. saules dūriena,
2.3. vēdergraižu, caurejas,
2.4. pārmērīgas ķermeņa atdzišanas –(hipotermijas),
2.5. sirds sāpju,
2.6. alerģisku reakciju gadījumos.
3. Pirmā palīdzība:
3.1. saindēšanās,
3.2. lūzumu,
3.3. apdegumu,
3.4. izmezģījumu un sasitumu,
3.5. asiņojošu brūču,
3.6. smadzeņu satricinājuma
gadījumos.
4. Kā jāizdara mākslīgā elpināšana un sirds masāža..
5. Slīkoņa atdzīvināšana.

   13. PRAKTISKĀ JAHTAS VADĪŠANA (praktiskie darbi 6 stundas)

1. Eksamenā jāvada jahta ar maksimālo garumu līdz 13,0 m vai buru laukumu līdz 60 m2.
2. Jāprot:
2.1. uztākelēt jahtu;
2.2. atiet no piestātnes (bojas) pie dažādiem vēja virzieniem;
2.3. vadīt jahtu ar jebkuru kursu attiecībā pret vēju;
2.4. pareizi pieiet un izcelt glābšanas riņķi, kurš imitē "cilvēku aiz borta";
2.5. pieiet piestātnei (bojai) pie dažādiem vēja virzieniem;
2.6. visu manevru izpildei dot skaidras , noteiktas un saprotamas komandas.
JAHTU KAPTEIŅA MĀCĪBU PROGRAMMA

1. NAVIGĀCIJA (lekcijas 6 stundas, praktiskie darbi 16 stundas)

1. Zemes ģeometrija.                  
2. Ortodromija, loksodromija.
3. Koordināšu sistēma.
4. Garuma un platuma starpības.
5. Merkatora kartes tīkliņš.
6. Meridianālās daļas un to starpība.
7. Jūras navigācijas karšu klasifikācija.
8. Garuma mēra vienības uz jūras.
9. Jahtas ātrums un tā noteikšana. Lagu veidi.
10. Lagas koeficients un tā noteikšana.
11. Redzamais horizonts un tā attālums.
12. Priekšmetu atklāšanās attālums, tā atkarība no novērotāja acu un priekšmeta augstuma.
13. Horizonta iedalījums.
14. Kompass. Zemes magnētisms.
15. Variācija. Magnētiskais meridiāns.
16. Deviācija un tās noteikšana. Deviācijas samazināšanas paņēmieni.
17. Kursu labošana un pārvešana.
18. Peilējumu un pretpeilējumu pārvešana un labošana.
19. Kursa leņķis.
20. Drifte. Driftes leņķa noteikšana.
21. Kursa pārvešana un labošana, ievērojot drifti.
22. Lagrēķins, rakstiskais un grafiskais.
23. Grafiskajam lagrēķinam nepieciešamie instrumenti.
24. Jahtas atrašanās vietas noteikšana pēc:
- diviem horizontāliem leņķiem;
- vairāku priekšmetu peilējumiem;
- viena peilējuma un horizontāla leņķa;
- viena priekšmeta dubultpeilējuma;
- divu priekšmetu peilējuma ar starpgājienu;
- peilējuma un atklāšanās attāluma;
- dažādiem parametriem.
25. Attāluma noteikšana pēc vertikālā leņķa.
26. Jūras straumes.
27. Pastāvīgās straumes.
28. Paisums, bēgums un to radītās straumes.
29. Gadījuma straumes.
30. Kursu labošana un pārvešana, ievērojot straumi.
31. Grafiskais lagrēķins, ievērojot straumi.
32. Radionavigācijas aparatūra (GPS, radari). To darbības princips un pielietošana.
33. Elektroniskās kartes.

2. TEHNISKIE NAVIGĀCIJAS LĪDZEKĻI
     (lekcijas 2 stundas, praktiskie darbi 8 stundas)
1. Radionavigācijas sistēmas: Dekka,  Loran, satelītu. To darbības princips un lietošana.
2. Radari, radiobākas. To darbības princips un lietošana.

 3. LOCIJA (lekcijas 4 stundas)
1. Navigācijas zīmes, to veidi un izvietojums.
2. Uguņu raksturi.
3. Apzīmējumi uz jūras kartēm.
4. Navigācijas katalogu, karšu un grāmatu lietošana.

4. METEOROLOĢIJA (lekcijas 8 stundas)
1. Vispārējās ziņas par meteoroloģijas zinātni un meteo dienestu darbību (meteo ziņojumi, sinoptiskās kartes, prognozes).
2. Atmosfēra un tās uzbūve, sastāvs. Globālie strāvojumi, valdošie vēji.
3. Pasāti un musoni.
4. Meteo elementi to mērīšana, novērošana uz zemes un jūrā.
5. Atmosfēras spiediens, tā izmaiņas, barometri un barogrāfi.
6. Barogrammu raksturīgās konfigurācijas. Kādiem laika apstākļiem un prognozēm tās atbilst.
7. Gaisa temperatūra un tās veidošanās mehānisms. No kā atkarīgs dažāds zemes virsmas sasilums.
8. Gaisa blīvums, spiediens un temperatūras maiņas iespaids uz to.
9. Gaisa mitrums (absolūtais, relatīvais, rasas punkts).
10. Miglu rašanās mehānisms, rasa, atkala, miglu veidi.
11. Mākoņu veidošanās mehānisms. Inversija. Kādēļ burātājam jāatšķir dažādi mākoņu veidi? Laika prognozēšana pēc dažādiem mākoņu veidiem.
12. Mākoņu klasifikācija un uzbūve.
13. Nokrišņu veidošanās mehānisms un nokrišņu veidi. No kā tas atkarīgs?
14. Negaisa mākoņi un bīstamas parādības sakarā ar tiem.
15. Gaisa masas un to klasifikācija. Kas nosaka laika apstākļus dotajā vietā?
16. Atmosfēras frontes. Siltā, aukstā, oklūzijas. 
17.Bāriskās sistēmas. Cikloni, anticikloni, zema spiediena ieplakas. Augsta spiediena grēdas.
18. Raksturīgās laika pazīmes aukstā frontē.
19. Raksturīgās laika pazīmes siltā frontē.
20. Raksturīgās laika pazīmes ciklonā, anticiklonā.
21. Ciklonu kustības ceļi mūsu platuma grādos.
22. Vēju izcelšanās.
23. Vēja virziena un stipruma noteikšana uz zemes un jūrā (īstenais vējš, vimpeļa vējš).
24. Boforta skala.
25. Vēju klasifikācija (globālie, bāriskie, termiskie).
26. Dienas un nakts brīzes.
27. Nepastāvīgie vēji un to brāzmas (vertikālās attīstības gubu mākoņi).
28. Vētru un stipru vēju signāli ostās.
29. Laika pasliktināšanās pazīmes.
30. Laika uzlabošanās pazīmes.
31. Tuvojošās vētras pazīmes.
32. Bīstamas laika parādības uz jūras.
33. Sinoptisko karšu sastādīšanas principi un karšu lasīšana.
34. Laika prognozēšana pēc sinoptiskām kartēm.
35. Laika prognozēšana pēc vietējām pazīmēm krastā un uz jūras.

5. KUĢOŠANAS DROŠĪBA (lekcijas 10 stundas)
1. Starptautiskie noteikumi kuģu sadursmju noveršanai uz jūras (COLREG -72).
2. A. Vispārējie noteikumi.
3. B. Kuģošanas un manevrēšanas noteikumi:
- kuģošana jebkuras redzamības apstākļos;
- savstarpēji redzamu kuģu manevrēšana;
- kuģošana ierobežotas redzamības apstākļos.
4. C. Uguņi un zīmes:
- peldošo līdzekļu atšķiršana pēc ugunīm un kuģa kursa noteikšana.
5. D. Skaņas un gaismas signāli:
- signalizācijas ierīces, manevrēšanas un briesmu signāli;
- UĪV rādiosakari jūrā, rādiosakaru raksturojumi.
6. Kuģu dokumentācija:
- reģistrācijas apliecība, tehniskās apskates dokumenti;
- mērgrāmata;
- komands saraksts, muitas deklarācija.
7. Vietējie un kabotāžas braucieni.

6. VISPASAULES JŪRAS TRAUKSMES UN DROŠIBAS SISTĒMA ( GMDSS)
1. GMDSS siatēmas izplatīšanas principi.
2. Sistēmas tehniskie līdzekļi.
3. Latvijas Meklēšanas un glābšanas dienests. Tā izvietojums un izsaukšanas iespējas.
4. Jahtu nodrošinājums ar GMDSS tehniskajiem līdzekļiem.

7. JAHTAS VADĪŠANA EKSTREMĀLĀS SITUĀCIJĀS (seminārs 6 stundas)
  1. "Cilvēks aiz borta". Pieiešanas un pacelšanas manevri.
2. Uzbraukšana sēklī un noņemšanās no tā.
3. Enkurošanās.
  4. Takelāžas bojājumi un lūzumi.
  5. Korpusa bojājumi.
6. Stūres iekārtas bojājumi un lūzumi.
7. Vilkšana.
8. Burāšana miglā.
9. Burāšana stiprā vējā un vētrā.
10. Gala uztīšana uz dzenskrūves.
11. Ugunsgrēks uz jahtas.
12. Buru avārijas remonts.

8. JAHTU APMĒRĪŠANAS NOTEIKUMI (lekcijas 4 stundas)
1. Jahtas īpašnieka atbildība apērīšanas laikā, pēc apmērības un sacensību laikā.
2. Ierobežojumi attiecībā uz takelāžas izveidošanu un regulēšanu.
3. Priekšburas definīcija, ierobežojumi attiecībā uz priekšburām.
4. Spinākera definīcija, ierobežojumi attiecībā uz spinākeriem.
5. Grots, rezerves grots, trisele. Ierobežojumi attiecībā uz grotiem.
6. Vētras foks. Foks stipram laikam.
7. Ierobežojumi attiecībā uz priekšburas nešanu un tā šotes lietošanu.
8. Ierobežojumi attiecībā uz spinākera nešanu un tā šotes un brasas lietošanu.
9. Buru skaita ierobežojumi.
10. Komandas locekļu skaita ierobežojumi.
11. Mērgrāmatas noformēšana, tās derīguma termiņš.
12. Distancē pavadītā laika korekcija.

            9. STARPTAUTISKĀS JŪRAS TIESĪBAS (lekcijas 6 stundas)
1. Starptautisko jūras tiesību veidošanās principi,šo tiesību subjekti.
2. SLT avoti, starptautisko konvenciju un nolīgumu veidošanās, ratifikācija.
3. Galvenie SLT dokumenti: ANO statūti, konvencijapar cilvēka dzīvības aizsardzību jūrā, apkārtējās vides aizsardzība u.c.
4. SJT normu pārkāpumi, atbildība par pārkāpumiem.
5. Starptautiskie noziegumi.
6. Starptautiskais ūdeņu režīms;
 -atklātās jūras jēdziens un tā interpretācija;
 -konvencija par atklāto jūru;
 -teritoriālie (piekrastes) ūdeņi;
 -iekšējie ūdeņi;
 -starptautiskie kanāli un šaurumi;
 -ekonomiskā zona.
7. Valsts jūras robeža, tās aizsardzībastiesiskais režīms. Atklātās ostas.
8. Starptautiski tiesiskais ostu režīms.
9. Sporta kuģu tiesiskais stāvoklis.
10. Latvijas Republikas Jūras kodekss.
11. Kuģu reģistrs. Tiesības nest valsts karogu.
12. Kuģu dokumenti un formalitātes, kas jāievēro, ienākot ostā. Muitas deklarācija.
13. Kuģa kapteiņa tiesiskais stāvoklis. Kapteinis kā valsts un kuģa īpašnieka pārstāvis.
14. Jūras negadījumi. Kapteiņa tiesības un pienākumi jūras negadījumos. Palīdzības sniegšana. Pušu saistības.

 Free Sailing Banner Exchange - 3:2 ratio!

бухгалтерский аутсорсинг , расчет налогов, бухгалтерская фирма,
бухгалтерский учет, бухгалтерское обслуживание, Стоимость бухгалтерского обслуживания, бухгалтерия, Налоговое Спокойствие


 
Higiēnas preces

Zobupastas, ziepes no Vācijas. Šampūni no Norvēģijas. Kvalitatīvas un pieejamas preces skaistumam un labsajūtai.

Par ko Jūs vēlētos šeit lasīt ?
Vairāk par burāšanas vēsturi.
Vairāk par Jahtu būvi.
Vairāk par Jahtu remontu.
Vairāk par ceļojumiem un piedzīvojumiem.
Par jaunumiem un aktualitātēm pasaulē.
Kur, ko un kā var iegādāties.
Par iespējām atpūsties uz jahtas.
Par ekstrēmām un neparastām lietām.
Par sacensībām un rezultātiem.
Par kaut ko citu
 
(varat balsot reizi dienā)
aptaujas rezultāti »
Follow baltsails on Twitter
;
 


Lapu skatās 8 , pavisam kopā bijuši: 127587, ielāde 0.013744115829468 sec.