Sadzīves tehnika

Blog

Laimonim Milleram - 100
Šogad aprit simtā vasara, kopš dzimis Laimonis Millers (15.07.1914 – 10.10.2009) – viens no ievērojamākajiem burāšanas sporta veicinātājiem mūsu valstī. | 7/13/2014

    «Burātājs Laimonis ... Lasīt vairāk

Beneteau iegādājās jaunu patentu "Wing Sail Rig"
Beneteau ir apņēmies padziļināti pētīt jaunās paaudzes buras jauniem kruīza jahtu modeļiem | 5/15/2014

          Tie, ... Lasīt vairāk

Dienas rutīna birojā
Nenoturējos pārpublicēt šo video. | 5/9/2014

Lai katram tāda rutīna birojā :) !  

More Entries
Categories
  Arhīvi

   

  Rudens Kauss 2008

  3/31/2014

  iesūtīts: 2008.09.30 09:46

  1.1. Sacensību nosaukums ir – „Rudens Kauss 2008” 1.2. Sacensības rīkotāji ir: 1.2.1. „Jahtklubs AUDA”; 1.2.2. Latvijas Laser Klases Asociācija (LLKA);

  1.1.        Sacensības notiek atbilstoši:

  1.3.1.    ISAF burāšanas sacensību noteikumiem ( 2005.- 2008.);

  1.3.2.    Starptautiskās mērīšanas sistēmas (IMS) nosacījumi un noteikumi;

  1.3.3.    TEXEL nosacījumi un noteikumi;

  1.3.4.    Sacensību instrukcijai;

  1.3.5.    ISAF speciālajiem noteikumiem  jūrā;

  1.3.6.    Sacensību dalībnieki ņem vērā starptautiskos noteikumus kuģu sadursmju novēršanai jūrā.

   

  1.4.      Sacensības vada Rīcības komitejas iecelts galvenais tiesnesis un žūrijas komiteja.

  1.5.      Sacensības ir atklātas, neierobežotā skaitā tajās var piedalīties jūras jahtas un sportisti no LZS pārstāvētiem jahtklubiem un  citur reģistrētām jahtām.

   

  2.           Sacensību vieta un laiks.

   

   

  2.1.        Sacensības notiks Rīgas jūras līcī un Daugavā.

  2.2.        Sacensības norisināsies trīs posmos:

  2.2.1.    1. Posms no 27 – 28.septembra;

  2.2.2.    2. Posms no 4 – 5.oktobrim;

  2.2.3.    3. Posms no 11 – 12.oktobrim.

  2.3.        Sacensību dalībnieku pulcēšanās vieta ir Rīga, Mangaļsalā, Audupes ielā 15/17, „Jahtklubs AUDA” burāšanas bāzes teritorijā.

  2.4.        Sacensību kalendārs:

  Katru Sestdienu:                                                      

                                      09:00-10:00     Reģistrācija

              10:15               Sacensību instruktāža

                                                  12:00              Pirmās dienas pirmā brauciena brīdinājuma   

                                                              signāls Daugavā.

   

  Katru Svētdienu:

                                      10:15               Sacensību instruktāža

  11:00              Otrās dienas pirmā brauciena brīdinājuma signāls

  18:00               Katra posma rezultātu izziņošana   

                                                                         

  Rudens Kausa gala apbalvošanas ceremonija notiks trešā posma noslēgumā:

   

  18:00               Apbalvošana, sacensību noslēgums.

   

  2.4.      Informācija par distanci un sacensību vietu tiks norādīta  sacensību instrukcijā jahtkluba informācijas centrā.

   

  2.5.      Ziņas par meteoroloģisku vai citu neparedzētu apstākļu izraisītām sacensību

  laika vai vietas izmaiņām sniegs sacensību instrukcija.

   

  3.         Sacensībās paredzētas sekojošas ieskaites grupas.

             

              A – jahtas ar ORC Club GPH 630,0 vai mazāk

              B – jahtas ar ORC Club GPH 630,1 – 695,0

              D – jahtas ar ORC Club GPH 695,1 vai vairāk

              E – daudzkorpusu jahtas, kas apmērītas saskaņā ar TEXEL formulu.

   

  3.1.      Grupas var tikt mainītas pēc sacensību komitejas ieskatiem, ja grupā ir mazāk par piecām jahtām.

   

  4.         Jahtas pielaišana sacensībām.

   

  4.1.      Sacensībās var piedalīties 3. vai augstākas jūras spējas kategorijas jahtas.

  4.2.      Reģistrējoties jāiesniedz pieteikums uz atbilstošas veidlapas (pieejama jahtklubā).

  4.3.      Jāuzrāda sekojoši dokumenti:

              - Jahtas reģistrācijas apliecība,

              - ORC apliecība,

  4.4.      Tiek noteikta sekojoša dalības maksa par trim posmiem kopā, kura jāsamaksā iesniedzot pieteikumu:   

              A grupai – 90 LVL;

              B grupai – 75 LVL;

              C grupai – 60 LVL;

              E grupai – 90 LVL;

  4.5.      Dalības maksa par katru posmu atsevišķi tiek noteikta sekojoša (jahtām, kuras nepiedalās visos trīs posmos):

              A grupai – 45 LVL;

              B grupai – 35 LVL;

              C grupai – 30 LVL;

              E grupai – 45 LVL;

  4.6.      Sacensību komiteja un žūrija, jebkurā brīdī, kopš pieteikuma iesniegšanas līdz sacensību beigām, ir tiesīga pārbaudīt dokumentus par jahtas atbilstību klasei, kā arī jahtas atbilstību klases un drošības uz ūdeņiem noteikumiem. Ja atklājas, ka jahta neatbilst šiem noteikumiem, tā tiek diskvalificēta un tās rezultāti šajā braucienā vai sacensībās kopumā tiek anulēti.

   

  5.         Sacensību instrukcija.

   

  5.1.      Ar sacensību instrukciju, kā arī jebkuriem citiem Sacensību Rīcības komitejas      

              paziņojumiem sacensību dalībnieki varēs iepazīties sacensību bāzes vietā š.g.

              27. septembrī no plkst. 10.00.

  5.2.      Jebkuras izmaiņas Sacensību instrukcijā tiks paziņotas ne vēlāk kā 1 (vienu)

  stundas pirms pirmā starta.

  5.3.      Sacensību komiteja ir tiesīga veikt izmaiņas sacensību Instrukcijā.

   

  6.            Informācija.

   

  Papildus informāciju par sacensībām var saņemt:

  -           „Jahtklubs AUDA” +371 28651544; kristap@eastnautic.com  Kristaps Dzenis

   

  7.            Sacensību dalībnieku atbildība.

   

  7.1.      Katram sacensību dalībniekam reizē ar pieteikumu jāparaksta deklarācija par

  To, ka sacensību laikā viņš:

  - ievēros Sacensību komitejas norādījumus, Burāšanas sacensību noteikumus, attiecīgās jahtu klases drošības noteikumus;

  - ir pilnīgi atbildīgs par savu dzīvību, veselību un jahtas drošību sacensību laikā.

  7.2.      Sacensību rīkotāji un Sacensību komiteja, izņemot gadījumus, kad pierādāma

              viņu ļaunprātīgā rīcība vai nolaidība, nav atbildīgi par varbūtējām avārijām,

              nelaimes gadījumiem un to sekām.

   

  8.            Punktu skaitīšanas sistēma.

   

  Uzvarētājus noteiks pēc izlabotā laika. Laika korekciju veiks pamatojoties uz jahtas ORC balli. Korekcijas formula  -„TEXEL”.

   

  9.            Uzvarētāju noteikšana.

   

  9.1.        Uzvarētājus noteiks kopvērtējumā katrā ieskaites grupā;

  9.2.        Pirmo trīs vietu ieguvēji tiks apbalvoti ar „Jahtklubs AUDA” balvām.

   

   

  10.         Sacensību galvenais tiesnesis un žūrija.

   

  Sacensību galvenais tiesnesis  būs noteikts ar Sacensību instrukciju.

  ad coment  PARTNERI:
   

    

   

    

  Refrigerants 

  Kontaktinformācija:

  baltsails@gmail.com

  t. +371 26731268

   

  Iepriekšēja lapas versija pagaidām piejama šeit