Peldlīdzekļu KASKO un civiltiesiskā apdrošināšana  

  Papildus informācija:
t.29 404 882  vai silvija.insurance@gmail.com

Kā arī dzīvības, automašīnu un citu īpāšumu apdrošināšana

 

  

 

 

 

 

 

KASKO apdrošināšanas noteikumi

 

 

 

Pieteikums kuģu  KASKO apdrošināšanai

Apdrošināta (īpašnieka)vārds, uzvārds/nosaukums: Pers. Kods/ Reģ, Nr.
Adrese: Tālrunis:
Transportlīdzekļa tips, ( laiva, jahta,kuģis, ūdens motocikls): Reģ. Nr.
Izmantošanas mērķis: Būvniecības gads, vieta:
Nosaukums Modelis, ražotājs
Būvniecības materiāli: Svars:
Garums: Platums:
Dzinēju skaits: Dzinēju tips:
Dzinēja modelis: Papildaprīkojums:
Navigācijas teritorija: Glabāšanas vieta navigācijas periodā:
Glabāšanas vieta ārpus navigācijas perioda: Apdrošinājuma summa:
Apdrošināšanas periods no: Apdrošināšanas periods līdz:
citas specifikācijas/papildus informācija Zaudējumu vēsture:
Civiltiesiskās atbildības limits:  
 

1.Apliecinu, ka visa manis iepriekš sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts, ka,nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanas gadījumā, apdrošināšanas līgums var tikt atzīts par spēkā neesošu vai izbeigtu, kā arī var tikt atteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

2.Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka apdrošinātājs, kā sistēmas pārzinis un personas datu operators, apstrādā apdrošinājuma ņēmēja personas datus (tai skaitā sensitīvus datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus), ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi vai sniegt apdrošinājuma ņēmējam informāciju par apdrošinātāja un tā sadarbības partneru sniedzamajiem pakalpojumiem un/vai nodot tos apstrādei trešajai personai, ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi vai sniegt apdrošinājuma ņēmējam apdrošinātāja noteiktu informāciju par apdrošinātāja sniedzamajiem pakalpojumiem.

3.Apdrošinātājs ir Latvijas Bankas Parādnieku reģistra dalībnieks, kas var pieprasīt no reģistra informāciju parpersonu, kura iesniegusi apdrošinātājam apdrošināšanas pieteikumu.

 

 

 

 

 

OCTA apdrošināšanas pieteikuma forma

 

 

 

1. VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA  
Apdrošinājuma ņēmējs  
Vārds, uzvārds/Nosaukums: P.k./Reģ.Nr.:
Adrese: Tālrunis:
E-pasts:  
 
Apdrošinātais  
Vārds, uzvārds/Nosaukums: P.k./Reģ.Nr.:
Adrese: Tālrunis:
E-pasts:  
 
Atlīdzības saņēmējs  
Vārds, uzvārds/Nosaukums: P.k./Reģ.Nr.:
   
2. INFORMĀCIJA PAR APDROŠINĀŠANAS OBJEKTU  
Objekta veids: Reģ. Nr.
Reģ dokumenta Nr. Reģistrācijas datums
Izmantošanas mērķis: Būvniecības gads, vieta:
Nosaukums Modelis, Modelis
Korpusa materiāls: Svars:
Garums: Platums:
Vietu skaits: Burāšanas rajons:
Jahtklubs:  
 
Objekta uzglabašanas vieta ārpus navigācijas perioda  
 
3. Mehānismi  
   
Dzinēju skaits: Dzinēju tips:
Dzinēja jauda: Dzinēja numurs:
Dzinēja marka/modelis: Papildaprīkojums:
Glabāšanas vieta ārpus navigācijas perioda: Apdrošinājuma summa:
4. APDROŠINĀJUMA SUMMA  
Apdrošinājuma summa: Valūta/ Maksājumu skaits
   
   
Apdrošināšanas periods no: Apdrošināšanas periods līdz:
Piezīmes: Zaudējumu vēsture:
 
Civiltiesiskās atbildības limits:  
 

1.Apliecinu, ka visa manis iepriekš sniegtā informācija ir patiesa. Esmu informēts, ka, nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšanas gadījumā, apdrošināšanas līgums var tikt atzīts par spēkā neesošu vai izbeigtu, kā arī var tikt atteikta apdrošināšanas atlīdzības izmaksa.

2. Apdrošinājuma ņēmējs piekrīt, ka apdrošinātājs, kā sistēmas pārzinis un personas datu operators, apstrādā apdrošinājuma ņēmēja personas datus (tai skaitā sensitīvus datus un personas identifikācijas (klasifikācijas) kodus), ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi vai sniegt apdrošinājuma ņēmējam informāciju par apdrošinātāja un tā sadarbības partneru sniedzamajiem pakalpojumiem un/vai nodot tos apstrādei trešajai personai, ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas līguma izpildi vai sniegt apdrošinājuma ņēmējam apdrošinātāja noteiktu informāciju par apdrošinātāja sniedzamajiem.

3. Apdrošinātājs ir Latvijas Bankas Parādnieku reģistra dalībnieks, kas var pieprasīt no reģistra informāciju par personu, kura iesniegusi apdrošinātājam apdrošināšanas pieteikumu.

 

 

PARTNERI:
 

  

 

  

Refrigerants 

Kontaktinformācija:

baltsails@gmail.com

t. +371 26731268

 

Iepriekšēja lapas versija pagaidām piejama šeit